Menu

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ Gia hạn Giấy phép lao động

I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 
SỐ BỘ HỒ SƠ: 01
 
THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM:
1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu số 8.
 
2. Bản sao hợp đồng lao động.
 
3. Giấy phép lao động đã được cấp.
 
4. Bản sao hợp đồng học nghề hoặc chương trình, kế hoạch đào tạo lao động Việt Nam đã thực hiện.
 
Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.
 
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT: Một trong các văn bản sau:
 
1. Giấy phép lao động đã gia hạn.
 
2. Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc gia hạn giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận.
 
THỜI ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: Ít nhất 10 ngày nhưng không được quá 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.
 
II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC THỰC HIỆN CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM, KHOA HỌC KỸ THUẬT, VĂN HÓA, THỂ THAO, GIÁO DỤC, Y TẾ.
 
SỐ BỘ HỒ SƠ: 01
 
THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM:
 
1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 8.
 
2. Bản sao hợp đồng ký kết giữa phía Việt Nam và phía nước ngoài.
 
3. Giấy phép lao động đã được cấp.
 
Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.
 
III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC DI CHUYỂN NỘI BỘ.
 
SỐ BỘ HỒ SƠ: 01
 
THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM:
 
1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 8.
 
2. Văn bản để chứng minh người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Việt Nam.
 
3. Giấy phép lao động đã được cấp.
 
Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.
 
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT: Một trong các văn bản sau:
 
1. Giấy phép lao động đã gia hạn.
 
2. Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc gia hạn giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận.
 
THỜI ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: Ít nhất 10 ngày nhưng không được quá 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn. 
 
Quy trình giải quyết: Đơn vị tuyển dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường 6 quận 3. Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường 6 quận 3 theo thời gian ghi trên giấy biên nhận.
 
  Lệ phí: 200.000 đồng/giấy phép
 
  Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
 Địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 
Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ pháp lý tốt nhất!
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ UY TÍN - Nơi đặt trọn niềm tin của bạn