Menu

Tin tức

Văn Phòng Luật sư Uy Tín với đội ngũ luật sư năng động, giàu kinh nghiệm cam kết cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp về Kinh doanh Thương mại chuyên nghiệp tại Tòa án và trọng...
Xem thêm

1) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;

2) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp;

 

Xem thêm
1) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp; 2) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 3) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh...
Xem thêm
1) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp; 2) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; 3) Điều lệ công ty sau khi...
Xem thêm
1) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp; 2) Điều lệ dự thảo của công ty TNHH; 3) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh...
Xem thêm