Menu

Tin tức

Văn phòng Luật sư Uy Tín có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và giải quyết tranh chấp lao động như tranh chấp hợp đồng lao động, tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, tranh chấp trong trường hợp bị xử lý kỷ...
Xem thêm
Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép lao động theo quy định mới từ ngày 01/11/2013   Người nước ngoài làm việc từ 03 tháng trở lên theo quy định thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao...
Xem thêm