Giờ làm việc: Sáng 08h00 - 12h00; Chiều 13h30 - 17h30
Banner

Tư vấn Soạn thảo Hợp đồng

Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, Văn phòng Luật sư Uy Tín có đội ngũ luật sư chuyên tư vấn soạn thảo Hợp đồng cho đối tác khách hàng bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ, căn cứ cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và thẩm định các loại Hợp đồng dân sự, lao động, kinh tế, thương mại, đầu tư…

Tư vấn Soạn thảo Hợp đồng
Mô tả
Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng:
- Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;
- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
- Cử Luật sư tham gia đàm phán hợp đồng;
- Đưa ra các ý kiến pháp lý để đối tác quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
- Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...
Văn phòng Luật sư Uy Tín tư vấn soạn thảo các loại Hợp đồng thông dụng sau:
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng gia công hàng hóa;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng vận chuyển;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng bảo hiểm;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thực hiện dịch vụ;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán tài sản; tặng cho tài sản;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng tặng cho tài sản;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng vay tài sản;
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng ủy quyền các loại…
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!
Vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi để được thực hiện dịch vụ một cách tốt nhất.
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ UY TÍN - Nơi đặt trọn niềm tin của bạn