Giờ làm việc: Sáng 08h00 - 12h00; Chiều 13h30 - 17h30