Menu

Tin tức

Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép lao động theo quy định mới từ ngày 01/11/2013   Người nước ngoài làm việc từ 03 tháng trở lên theo quy định thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao...
Xem thêm
I. ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ ĐANG CÒN HIỆU LỰC MÀ CÓ NHU CẦU LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP KHÁC CÙNG VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐÃ ĐƯỢC GHI TRONG GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG:   SỐ BỘ HỒ SƠ: 01   THÀNH PHẦN HỒ...
Xem thêm
I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG   SỐ BỘ HỒ SƠ: 01   THÀNH PHẦN HỒ SƠ...
Xem thêm
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 
SỐ BỘ HỒ SƠ: 01
 
THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
Xem thêm